zespol

Główna

Dwie Kliniki Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Banacha zyskały status europejskich ośrodków referencyjnych:

https://portalemedyczne.pl/index.php/polskie-kliniki-dolaczyly-do-elitarnego-grona/

ern pl

 

Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych
Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Piotr Milkiewicz
Sekretariat: p. Małgorzata Borys
tel. (48-22) 5991662; fax (48-22) 5991663, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

logo ern na strone

Poradnik dla pacjentów - "Przeszczepienie wątroby bez tajemnic":


wojcickiProfesor Maciej Wójcicki ukończył studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM) w Szczecinie w 1992 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, kierowanej wówczas przez prof. Stanisława Zielińskiego – pioniera transplantacji wątroby w Polsce. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie pracy pt. „Wpływ doświadczalnej cholestazy zewnątrzwątrobowej na wchłanianie, dystrybucję i eliminację digoksyny” (1995 r.). Do 1999 r. asystent Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PAM. Specjalizacje: chirurgia ogólna – egzamin zdany z wyróżnieniem w 1999 r., transplantologia kliniczna – 2003 r. W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Krytyczna analiza powikłań żółciowych po transplantacji całego narządu wątroby i graftu dzielonego”. W 2011 roku uzyskał tytuł profesora nauk medycznych.

W latach 1999-2001 odbył 2-letnie szkolenie specjalistyczne w chirurgii wątroby, trzustki i transplantacji wątroby w Klinice Chirurgii Wątroby, Trzustki, Dróg Żółciowych i Transplantacji Wątroby Uniwersytetu Medycznego w Groningen w Holandii. Po powrocie do kraju w 2001 roku, rozpoczął pracę jako chirurg i kierownik zespołu transplantacji wątroby w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Transplantacji Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Pierwsze przeszczepienia wątroby w stworzonym od podstaw programie transplantacji wątroby w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie, prof. Wójcicki podsumował w publikacji: „Early Results of a New Liver Transplant Program in Szczecin, Poland” (Wójcicki M. i wsp., Ann Transplant 2003). Kolejne i liczne publikacje z zakresu chirurgii hepatobiliarnej i transplantacji wątroby dotyczyły m.in. techniki chirurgicznej leczenia raka trzustki, przewlekłego zapalenia trzustki, uszkodzeń dróg żółciowych oraz przeszczepiania wątroby techniką Piggy-Back (ok. 360 transplantacji w latach 2002-2012) w kierowanym wówczas przez prof. Wójcickiego ośrodku.

Profesor Wójcicki dwukrotnie (2003 r. i 2011 r.) otrzymał nagrodę Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Narządów (ESOT Short Stay and Study grant). W ramach przyznanych grantów, odbył kolejne, kilkumiesięczne staże szkoleniowe w ośrodkach przeszczepiania wątroby: Liver and Hepatobilairy Unit, Queen Elizabeth Hospital w Birmingham w Wielkiej Brytanii (2003 r.) oraz w zakresie transplantacji wątroby od dawcy żywego w Ośrodku Transplantacji Wątroby Szpitala Uniwersyteckiego w Ghent w Belgii (2011) oraz w Instytucie Transplantacji Wątroby w Malatyi w Turcji (2012).

W latach 2013 – 2014 pracował jako chirurg w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Ośrodku  Transplantacji Narządów w Leiden University Medical Center w Leiden w Holandii. W latach 2015-2016 był ordynatorem Oddziału Chirurgii Szpitala MSWiA w Szczecinie. Od września 2016 r. pracuje w Klinice Hepatologii, Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Plan zajęć studentów VI rok , grupa 3 (11.01.2021 - 26.02.2021)

1. Zajęcia praktyczne będą skumulowane do 6 dni w trakcie całego bloku, ale z
wydłużonym czasem trwania t.zn. od godz 7.30 do 13.00
2. Dwa pozostałe dni przeznaczone zostaną na zajęcia w CSM (18.01.2021) oraz na
zaliczenie
3. Zajęcia będą odbywać się w systemie po 2 studentów na asystenta (proszę o wpisanie
nazwisk w załączonej tabeli)
4. Seminaria będą odbywać się tylko on-line (plan seminariów w załączeniu)
5. Dodatkowo studenci będą zobowiązani do przygotowania prezentacji (15 min.
maksymalnie do 25 slajdów) na jeden z zaproponowanych lub wybranych przez
studenta tematów (lista tematów w załączeniu). Przedstawianie prezentacji
rozpocznie się od 2 tygodnia zajęć, tak aby studenci mieli czas na przygotowanie.
6. Seminaria i prezentacje będą odbywać się o godz 14.00
7. W razie pytań dotyczących logistyki w tygodniu przed zajęciami należy kontaktować
się dr Maciejem Janikiem

 

PLAN SEMINARIÓW (godz. 14.00 on-line) dla VI ROKU styczeń-luty 2021

I tydzień (11.01-15.01.2021)

Poniedziałek Pacjent z bólem brzucha - M. Wójcicki

Pacjent z zaburzeniami rytmu wypróżnień - M. Wójcicki

Wtorek Pacjent z gorączką – R. Kucharski
Środa Nieprawidłowe „próby wątrobowe” – P. Milkiewicz
Czwartek Zaburzenia elektrolitowe - M. Janik
Piątek Żółtaczka i wodobrzusze – J. Raszeja-Wyszomirska
II tydzień (18– 22.01.2021)

Poniedziałek Zajęcia w CSM
Wtorek Pacjent z bólem w klatce piersiowej - M. Szydłowska- Jakimiuk
Środa Pacjent z kołataniem serca - M. Arłukowicz- Grabowska
Czwartek Nieprawidłowa masa ciała - K. Wronka
Piątek Kaszel - M. Miarka

III tydzień (25-29.01.2021)
Poniedziałek Duszność – M. Arłukowicz- Grabowska
Wtorek Pacjent z nadciśnieniem tętniczym - R. Kucharski
Środa Warsztaty EKG część 1 - A. Kośnik
Czwartek Pacjent w wolem - K. Wronka
Piątek Warsztaty EKG część 2 – A. Kośnik

IV tydzień (22-26.02.2021)
Poniedziałek Niedokrwistość – M. Szydłowska-Jakimiuk
Wtorek Pacjent z niewydolnością nerek - M. Janik
Środa Pacjent nieprzytomny - M. Miarka
Czwartek Bóle i obrzęki stawów - R. Kucharski
Piątek Test zaliczeniowy

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

https://www.transfernow.net/ddl/schemat_studentow

http://hepatologia.org/images/dydaktyka/How-to-Prepare-Educational-Lecture.pdf

http://hepatologia.org/images/dydaktyka/Testy-wtrobowe---seminarium-prof.-Milkiewicz.pdf

 

pmilkiewicz

Profesor Piotr Milkiewicz ukończył Pomorską Akademii Medyczną w roku 1991. W latach 1995-2002 i 2003-2005 zdobywał doświadczenia kliniczne i naukowe w ośrodkach Wielkiej Brytanii (Queen Elizabeth Hospital, Birmingham) i Kanady (Toronto Western Hospital, University of Toronto). W roku 1999 obronił z wyróżnieniem (cum laude) pracę doktorską: „Transplantacja wątroby w autoimmunologicznym zapaleniu wątroby”, a w roku 2002 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Fluorescencyjne kwasy żółciowe w hepatologii klinicznej i eksperymentalnej”.  W październiku 2007 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jest specjalistą z zakresu gastroenterologii i posiada podspecjalizację z hepatologii (w Wielkiej Brytanii).
Jest autorem/współautorem około 200 prac naukowych. Według ISI WoS jego index-H wynosi 29, a cytowalność >3.100, łączny IF >700.

Profesor Milkiewicz jest członkiem Royal Colleges of Physicians  of the United Kingdom.
Jest też autorem lub współautorem rozdziałów w kilku podręcznikach brytyjskich i amerykańskich m.in. wydanych przez Blackwell Publishing: „Diseases of the Gall bladder and bile ducts” i „Textbook of Hepatology: From Basic Science to Clinical Practice” oraz wydanym przez Springer-Verlag:  „Inflammation and Gastrointestinal Cancer”

Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych
Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Adres:
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Piotr Milkiewicz

Sekretariat: p. Małgorzata Borys
tel. (48-22) 5991662; fax (48-22) 5991663, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy pełnoetatowi:

Pracownicy zatrudnieni na część etatu:

  • lek. Iwona Niewińska, specjalistka ch. wewnętrznych (1/4 etatu)

 Pracownicy naukowo-techniczni

  • mgr Joanna Łącz

prof. med. Piotr Milkiewicz pubmedimage1_zmien_rozmiary

dr hab. med. Joanna Raszeja-Wyszomirskapubmedimage1_zmien_rozmiary 

prof. med. Maciej Wójcickipubmedimage1_zmien_rozmiary

dr n. med. Magdalena Chmielewska pubmedimage1_zmien_rozmiary

dr n. med. Karolina Wronka pubmedimage1_zmien_rozmiary

lek. Magdalena Arłukowicz-Grabowska pubmedimage1_zmien_rozmiary

lek. Maciej Janikpubmedimage1_zmien_rozmiary

lek. Robert Kucharskipubmedimage1_zmien_rozmiary