zespol

Główna

Dwie Kliniki Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie przy ul. Banacha zyskały status europejskich ośrodków referencyjnych:

https://portalemedyczne.pl/index.php/polskie-kliniki-dolaczyly-do-elitarnego-grona/

ern pl

 

linika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych
Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Adres: ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Piotr Milkiewicz
Sekretariat: p. Małgorzata Borys
tel. (48-22) 5991662; fax (48-22) 5991663, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

logo ern na strone

Poradnik dla pacjentów - "Przeszczepienie wątroby bez tajemnic":


wojcickiProfesor Maciej Wójcicki ukończył studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM) w Szczecinie w 1992 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, kierowanej wówczas przez prof. Stanisława Zielińskiego – pioniera transplantacji wątroby w Polsce. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie pracy pt. „Wpływ doświadczalnej cholestazy zewnątrzwątrobowej na wchłanianie, dystrybucję i eliminację digoksyny” (1995 r.). Do 1999 r. asystent Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej PAM. Specjalizacje: chirurgia ogólna – egzamin zdany z wyróżnieniem w 1999 r., transplantologia kliniczna – 2003 r. W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Krytyczna analiza powikłań żółciowych po transplantacji całego narządu wątroby i graftu dzielonego”. W 2011 roku uzyskał tytuł profesora nauk medycznych.

W latach 1999-2001 odbył 2-letnie szkolenie specjalistyczne w chirurgii wątroby, trzustki i transplantacji wątroby w Klinice Chirurgii Wątroby, Trzustki, Dróg Żółciowych i Transplantacji Wątroby Uniwersytetu Medycznego w Groningen w Holandii. Po powrocie do kraju w 2001 roku, rozpoczął pracę jako chirurg i kierownik zespołu transplantacji wątroby w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Transplantacji Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie. Pierwsze przeszczepienia wątroby w stworzonym od podstaw programie transplantacji wątroby w szpitalu wojewódzkim w Szczecinie, prof. Wójcicki podsumował w publikacji: „Early Results of a New Liver Transplant Program in Szczecin, Poland” (Wójcicki M. i wsp., Ann Transplant 2003). Kolejne i liczne publikacje z zakresu chirurgii hepatobiliarnej i transplantacji wątroby dotyczyły m.in. techniki chirurgicznej leczenia raka trzustki, przewlekłego zapalenia trzustki, uszkodzeń dróg żółciowych oraz przeszczepiania wątroby techniką Piggy-Back (ok. 360 transplantacji w latach 2002-2012) w kierowanym wówczas przez prof. Wójcickiego ośrodku.

Profesor Wójcicki dwukrotnie (2003 r. i 2011 r.) otrzymał nagrodę Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Narządów (ESOT Short Stay and Study grant). W ramach przyznanych grantów, odbył kolejne, kilkumiesięczne staże szkoleniowe w ośrodkach przeszczepiania wątroby: Liver and Hepatobilairy Unit, Queen Elizabeth Hospital w Birmingham w Wielkiej Brytanii (2003 r.) oraz w zakresie transplantacji wątroby od dawcy żywego w Ośrodku Transplantacji Wątroby Szpitala Uniwersyteckiego w Ghent w Belgii (2011) oraz w Instytucie Transplantacji Wątroby w Malatyi w Turcji (2012).

W latach 2013 – 2014 pracował jako chirurg w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Ośrodku  Transplantacji Narządów w Leiden University Medical Center w Leiden w Holandii. W latach 2015-2016 był ordynatorem Oddziału Chirurgii Szpitala MSWiA w Szczecinie. Od września 2016 r. pracuje w Klinice Hepatologii, Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Plan zajęć studentów VI rok ( grupa 10) w dniach 05.10.2020 - 30.10.2020

1. Zajęcia praktyczne będą skumulowane do 6 dni w trakcie całego bloku, ale z wydłużonym czasem trwania tzn. od godz 7.30 do 13.00. Dwa pozostałe dni
przeznaczone zostaną na zajęcia w CSM oraz na zaliczenie.


UWAGA !! Wyjątkowo w pierwszym dniu tj. 05/10/20 początek zajęć o godz. 7.55 w
Sali Konferencyjnej Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych.


2. W dniu 05/10/20 o godzinie 10.00 spotkanie informacyjne on-line dla całej grupy z
Kierownikiem Kliniki – p. prof. Piotrem Milkiewiczem


3. Zajęcia będą odbywać się w systemie po 2 studentów z jednym asystentem.


UWAGA !! Proszę o wpisanie nazwisk studentów w załączonej tabeli (z podziałem na asystentów) przez p. Starościnę grupy i odesłanie do sekretariatu Kliniki do dnia 02/10/2020


4. Seminaria będą odbywać się wyłącznie on-line o godz. 14.00 (plan seminariów w załączeniu)


5. Dodatkowo studenci będą zobowiązani do przygotowania prezentacji (15 min. maksymalnie do 25 slajdów) na jeden z zaproponowanych lub wybranych przez
studenta tematów (lista tematów w zał.). Przedstawianie prezentacji (dwie prezentacje dziennie) bezpośrednio po seminarium) rozpocznie się od 2 tygodnia
zajęć tj. od 12.10.20 , tak aby studenci mieli czas na przygotowanie prezentacji. W zał. artykuł p. prof. Jarosława Reguły, zawierający wskazówki praktyczne nt.
przygotowywania prezentacji.


UWAGA !! tematy prezentacji nie mogą się powtarzać! Pani Starościna grupy proszona jest o odesłanie ułożonego chronologicznie planu prezentacji (wraz z
nazwiskami studentów przy każdym temacie prezentacji) do 09/10/2020

6. Reasumując, zarówno seminaria jak i prezentacje przedstawione przez Studentów (bezpośrednio po seminarium) będą odbywać się o godz 14.00

 

ZAŁĄCZNIKI:

http://hepatologia.org/images/dydaktyka/PLAN-SEMINARIW-DLA-VI-ROKU-pazdziernik-2020.pdf

http://hepatologia.org/images/dydaktyka/Lista-studentw-i-asystentw-do-odesania-do-sekretariatu-Kliniki-do-02.10.2020.pdf

http://hepatologia.org/images/dydaktyka/Tematy-prezentacji-studentw-do-odesania-do-sekretariatu-Kliniki-do-09.10.2020.pdf

http://hepatologia.org/images/dydaktyka/How-to-Prepare-Educational-Lecture.pdf

 

pmilkiewicz

Profesor Piotr Milkiewicz ukończył Pomorską Akademii Medyczną w roku 1991. W latach 1995-2002 i 2003-2005 zdobywał doświadczenia kliniczne i naukowe w ośrodkach Wielkiej Brytanii (Queen Elizabeth Hospital, Birmingham) i Kanady (Toronto Western Hospital, University of Toronto). W roku 1999 obronił z wyróżnieniem (cum laude) pracę doktorską: „Transplantacja wątroby w autoimmunologicznym zapaleniu wątroby”, a w roku 2002 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Fluorescencyjne kwasy żółciowe w hepatologii klinicznej i eksperymentalnej”.  W październiku 2007 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jest specjalistą z zakresu gastroenterologii i posiada podspecjalizację z hepatologii (w Wielkiej Brytanii).
Jest autorem/współautorem około 200 prac naukowych. Według ISI WoS jego index-H wynosi 29, a cytowalność >3.100, łączny IF >700.

Profesor Milkiewicz jest członkiem Royal Colleges of Physicians  of the United Kingdom.
Jest też autorem lub współautorem rozdziałów w kilku podręcznikach brytyjskich i amerykańskich m.in. wydanych przez Blackwell Publishing: „Diseases of the Gall bladder and bile ducts” i „Textbook of Hepatology: From Basic Science to Clinical Practice” oraz wydanym przez Springer-Verlag:  „Inflammation and Gastrointestinal Cancer”

Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych
Katedry Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby

Adres:
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa

Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Piotr Milkiewicz

Sekretariat: p. Małgorzata Borys
tel. (48-22) 5991662; fax (48-22) 5991663, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy pełnoetatowi:

Rezydenci:

 • lek. Magdalena Arłukowicz-Grabowska, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • lek. Maciej Janik, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • lek. Robert Kucharski, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • dr n. med. Karolina Wronka, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • lek. Marta Przedniczek, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • lek. Bogna Wardeńska, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych 
 • lek. Artur Kośnik, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • lek. Martyna Gołębiowska-Krzystek, w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych

Pracownicy Poradni Transplantacyjnej

 • dr hab. med. Urszula Ołdakowska-Jedynak, specjalistka ch.wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej i immunologii klinicznej

Pracownicy zatrudnieni na część etatu:

 • lek. Iwona Niewińska, specjalistka ch. wewnętrznych (1/4 etatu)

 Pracownicy naukowo-techniczni

 • mgr Joanna Łącz

prof. med. Piotr Milkiewicz pubmedimage1_zmien_rozmiary

dr hab. med. Joanna Raszeja-Wyszomirskapubmedimage1_zmien_rozmiary 

prof. med. Maciej Wójcickipubmedimage1_zmien_rozmiary

dr n. med. Magdalena Chmielewska pubmedimage1_zmien_rozmiary

dr n. med. Karolina Wronka pubmedimage1_zmien_rozmiary

lek. Magdalena Arłukowicz-Grabowska pubmedimage1_zmien_rozmiary

lek. Maciej Janikpubmedimage1_zmien_rozmiary

lek. Robert Kucharskipubmedimage1_zmien_rozmiary