kloiniczna

Oddział Kliniczny Hepatologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych dysponuje 37 łóżkowym oddziałem klinicznym zlokalizowanym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dodatkowo, w ramach działalności ambulatoryjnej lekarze jednostki wykonują rocznie około 6.000 konsultacji w ramach Poradni Transplantacyjnej CSK WUM. W Klinice realizowany jest również Program Lekowy Terapii Wirusowych Zapaleń Wątroby w zakresie leczenia PWZW B i PWZW C. W roku 2017 Klinika została włączona do sieci europejskich środków referencyjnych w zakresie rzadkich chorób wątroby (European Reference Network – ERN – Rare Liver). Podstawowy profil działalności klinicznej obejmuje:

1. Przygotowanie i kwalifikacja pacjentów do przeszczepienia wątroby.

2. Opieka nad pacjentami oczekującymi na liście do transplantacji wątroby. 

3. Opieka i pełna diagnostyka pacjentów po przeszczepieniu wątroby.

4. Diagnostykę i leczenie pacjentów z różnymi chorobami wątroby ze szczególnym uwzględnieniem:
    o Marskości wątroby o różnym podłożu
    o Chorób autoimmunologicznych i/lub przebiegających z upośledzeniem odpływu żółci (cholestazą):
         - Pierwotne zapalenie dróg żółciowych (PBC)
         - Pierwotne stwardniejące zapalenie dróg żółciowych (PSC)
         - Autoimmunologiczne zapalenie wątroby (AIH)
         - Cholangiopatia IgG4 (IgG4-sc)
         - Inne rzadkie choroby wątroby przebiegające ze świądem skóry i nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych
    o Chorób wątroby w przebiegu zaburzeń metabolicznych
         - stłuszczeniowa choroba wątroby
         - choroba Wilsona
         - hemochromatoza