home1

pmilkiewicz

Profesor Piotr Milkiewicz ukończył Pomorską Akademii Medyczną w roku 1991. W latach 1995-2002 i 2003-2005 zdobywał doświadczenia kliniczne i naukowe w ośrodkach Wielkiej Brytanii (Queen Elizabeth Hospital, Birmingham) i Kanady (Toronto Western Hospital, University of Toronto). W roku 1999 obronił z wyróżnieniem (cum laude) pracę doktorską: „Transplantacja wątroby w autoimmunologicznym zapaleniu wątroby”, a w roku 2002 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Fluorescencyjne kwasy żółciowe w hepatologii klinicznej i eksperymentalnej”.  W październiku 2007 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jest specjalistą z zakresu gastroenterologii i posiada podspecjalizację z hepatologii (w Wielkiej Brytanii). Jest autorem/współautorem około 200 prac naukowych. Według ISI WoS jego index-H wynosi 29, a cytowalność >3.100, łączny IF >700.

Profesor Milkiewicz jest członkiem Royal Colleges of Physicians  of the United Kingdom. Jest też autorem lub współautorem rozdziałów w kilku podręcznikach brytyjskich i amerykańskich m.in. wydanych przez Blackwell Publishing: „Diseases of the Gall bladder and bile ducts” i „Textbook of Hepatology: From Basic Science to Clinical Practice” oraz wydanym przez Springer-Verlag:  „Inflammation and Gastrointestinal Cancer”